ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ anawn n uswingm anfgan

آخر تحديث : الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 1:02 مساءً

   ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴱⴰⴹ     ,ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏ ⵉⵜⵜⵎⵎⵔ ⵢⴰⵏ , ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⵛⵏⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ  ⵉⵔⵡⵉⵏ ⵉⴽⵜⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ , ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⴷⵉⵙⵏ ⵉⴱⴹⵓ .

   ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⵎ ⴰⵏⴰⵡ< ⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵉⵅⵛⵏⵏ , ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵖ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⴷ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵖⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵜⵜⵓⵜⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ , ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵔ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ? ⵉⵙⴷ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴰⵏⵏ ⵅⵛⵏⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉⵏⵜⵍⵏ ⵉ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ? .

   ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵖⴷ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵎⵎⴰⵖⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴳⵓⵍⵓⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ , ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴱⴽⴽⵉⴷ ⴷ ⵓⵜⵔⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ , ⵙ ⵎⴰⵏⵉⴽ ?

  ⵎⴽ ⵍⵍⵉⵙ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵖⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴳⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴹⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵓⵔⴰⵖ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ , ⵔⴰⴷ ⴷⵉⵖ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⴷⵏⵉⵎⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴳ ⵜⵓⵎⵔⵜⵔ ⴷ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙⵏ .

  ⵔⴰⴷ ⵏⵖⴰⵍ ⵎⴰⵙⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ , ⵓⵔⴰⵖ ⴰⴽⴽⵯ  ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙ , ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵔ ⵙ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ?

   ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵉⴷⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴳⵔⵉⵡⵉⵄⵍⵏ  ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ,ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ  ⴰⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵖⴷ  ⴳ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⴳ ⵜⴳⴳⵓⵜ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴼⵉ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ .

ⴰⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⴰⴷ – ⵜⵓⵎⵔⵜ / ⴰⵟⵟⴰⵏ – ⵉⴳⴰⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵙⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ , ⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙ , ⵉⵖ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵜⵜⴳⵔⵉⵡⵉⵍ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ  ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍ ⵜⵓⵎⵍⵉⵢⵉⵄⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⴷ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵙⵎⵎⵔⴽⵙ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵓ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵎⵔⴽⵙ ⵉⵣⵉⵍⵏ .

  ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰⵙ ⵏⵣⴹⴰⵕ  ⴰⴷ ⵏⵙⴷⴷⵔⴼⵉ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵉⵎⵎⵔⴽⵙⵏ ⴳⵔ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ?

ⴰⵙⵇⵇⵙⵉ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵖ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ,ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵏⵍⴽⴽⵎ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⵖ ⵏⵙⵙⴷⵔⴰ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵖ ⵏⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ .

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ : ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ  ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ

 

 

   ur gis turda mas d afgan g tugtt n tikkal da as d ttddun itsn n iswingimn g unlli nns bla gisn ibaḍ ,ar ttilin kra n iswingimn ar as n ittmmr yan , ilin wiyyaḍ bahra xcnnin ar ttggan bab nnsn g yan waddad  irwin iktarn s uɣiluf , mac ur akkʷ iɣi ad disn ibḍu .

   mqqar akkʷ iskr tugtt n tirmitin afad ad asd sul ur ttddun am anaw< ann n iswingimn ixcnn , macc iɣ nenna s umdya afgan ar asd ttddun ɣas kra n iswingimn iḥlan ttutnin s tumrt bahra yattuyn , is rad immr g tudrt nns ? isd ur aɣ skarn iswingimn ann xcnnin yat tumrt intln i iman n ufgan ? .

   llan tugtt n id bab n uswingm aflsaf g umaḍal nɣd g umzruy n uswingm amattay mmaɣn bahra afad ad sgulun yat tswingmt g igr ad , masd abkkid d utrs dars yan wamur nna iskar i tumrt n ufgan nɣd i uswingm nns s umata , s manik ?

  mk llis nenna g tizwiri masd aswingm nɣd akkʷ iɣ nenna tiwwurga nna iḥlan i waḍu nnsnt uraɣ ttaws g tumrt n iman , rad diɣ nini masd iswingimn nna igan aṭṭan d madniman ar ttawsn awd nttni g tumrtr d unlli n bab nnsn .

  rad nɣal masd yan ufgan ar iswingim ɣas g tɣawsiwin iḥlan , uraɣ akkʷ  ittkka uɣiluf mnid n uswingm nns , is rad immr s mk ann ?

   llan itsn n idbab n uswingm amattay aflsafan nna isgriwiɛln  aswir n uswingm n ufgan ,ar ttinin masd g uswingm g tɣawsiwin nna g iggut uɣiluf  ar gisn ittili yan wanaw n tumrt bahra yattuyn nna rad ur yili g uswingm g tɣawsiwin nɣd  g isntal g tggut tumrt d tadfi tanimant .

anuḥyu nna illan gr sin isntal ad – tumrt / aṭṭan – igat masd ku yan dars amur nna sar ittaws g usbuɣlu n unlli n bab nns , iɣ akkʷ munn s sin g yan ufgan ar bahra ittattuy uswir n uswingm nns , iɣ tn ismun s sin ar dars ittgriwil uswingm  nns, s mk ann ar issnfal tumliyiɛn gr tid g tlla taḍfi d tinna g illa waṭṭan ismmrks gratsnt ,afad ad isku aswingm nns animan s yat tmamkt g illa ummrks iziln .

  manik as nzḍaṛ  ad nsddrfi anlli nnɣ s uswingm immrksn gr aṭṭan d tumrt ?

asqqsi ad rad aɣ iṛẓm anlli nnɣ afad ad ,acku ar nlkkm tidt iɣ nssdra iswingimn nnɣ nsattuy tannayt nnɣ s tugtt n tumanin nna aɣ issutln .

yura t : Boumisser Abdelouahed

2018-09-26
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

عمر أيت سعيد